tr Turkish
ar Arabicen Englishfr Frenchfa Persianru Russiantr Turkish

 

  • Kep Adresi Ve E-İmza

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul

edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik

olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim

şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti

altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne

olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit

edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde

e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP NEDEN KULLANILMALIDIR?

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim

olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin

olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi

tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar

edememektedir. Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve

teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik

postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmakta ve KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından

üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.

KEP SİSTEMİ İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında

elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve

bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat,

ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre

gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik

belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile

mümkün olabilecektir.

KEP HİZMETİNİ KİMLER SAĞLAYACAK?

KEP sistemi, yasalar ve ilgili mevzuata uygun ve başta ETSI TS 102 640 standardı olmak üzere uluslararası

KEP, bilgi güvenliği, ortak kriterler, iş sürekliliği ve olay yönetimi standartlarına uyumlu olarak altyapısını

kurmuş ve BTK’dan yetki almış kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından

işletilecektir. KEPHS’lar, ilgili yasal mevzuat ve ikincil düzenlemeler kapsamında, düzenleyici ve

denetleyici otorite tarafından denetlenen güven kurumlarıdır. Ülkemizde KEPHS’lar, BTK tarafından

denetleneceklerdir.

Ülkemizdeki bir KEPHS, kayıtlı elektronik posta sistemini kuran ve işleten bir anonim şirket veya PTT

olabilecektir. Aralık 2013 itibariyle BTK tarafından yetkilendirilmiş 3 KEP Hizmet Sağlayıcısı

bulunmaktadır. (PTT KEP, TNB KEP ve TURKKEP)

DEĞERLENDİRME

Hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde elektronik posta yoluyla haberleşmenin yolu

olan kayıtlı elektronik posta (KEP), günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. KEP

sisteminin, ülkemizde e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını önemli oranda hızlandıracağı,

ciddi miktarlarda tasarruf sağlayacağı ve e-dönüşümden beklenen faydaları ve verimi elde etmede önemli

bir araç olacağı değerlendirilmektedir.

KEP, e-devlet, e-iş ve e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata

geçirilebilmesi açısından stratejik önemi haiz bir araçtır. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin

düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari

işlemlerin hızlı yapılmasına, MESLEK MENSUPLARININ VE MÜŞTERİLERİNİN ticari faaliyetlerinin verimli

yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlayacaktır.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal

geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecek, gönderilip alınabilecektir. KEP sistemi,

elektronik belge paylaşımı ve iletimi dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli servislerin de

sunulabileceği, e-imza ve zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal geçerli ve güvenli

yeni bir iletişim alanı olacaktır

 

  • E-İmza 

Elektronik imza (e-imza), elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

 

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari adresinden ulaşabilirsiniz.

 

e-İmzayı Nasıl Kullanabilirim?

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

 

e-İmza Appleti Nedir?

Applet, bir tarayıcı içerisinde çalışan program parçasıdır. Bir internet sayfasında bir imaj veya tablo gibi belli bir dikdörtgen içerisinde çalışır ve programlamayla yapılabilecek birçok işlemi gerçekleştirebilir. İndirildiği makineye bağlanıp veri alış verişinde bulunabilir, kullanıcıyla etkileşimli olarak çalışabilir. E-İmza appleti elektronik imzalama işleminin gerçekleştirildiği applettir.

 

e-İmza Appleti Tarafından Desteklenen Konfigürasyonlar Nelerdir?

Java runtime environment (JRE) 1.6 veya üzeri sürümler

Web tarayıcısı: Internet explorer 6 veya üzeri, Firefox 2 veya üzeri

İşletim sistemi: Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux, Macosx, Solaris Sparc

TC sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikası

Kullanım Öncesi Gereklilikler Nelerdir?

Elektronik imzanızı çalıştırmak için;

Desteklenen yapılandırma (üstteki madde) sağlanmalıdır.

Akıllı kart okuyucu sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

Akıllı kart sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

Sertifika sağlayıcı firma tarafından sağlanan programlar aracılığı ile akıllı karta giriş yapılabilmelidir.

İşletim sistemine göre, gerekli olan kütüphane, sistem dizinine yüklenmelidir. Windows işletim sistemi için gerekli kütüphane applet içerisinde mevcuttur.

Diğer işletim sistemleri için gerekli kütüphaneleri aşağıdaki listeden temin edebilirsiniz.

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Whatsapp
www.myeoffice.com.tr